0978155135

-23%

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

HDMI Không Dây Anycast M4 Plus

300,000  230,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Cáp kết nối đa năng OTG – Android

30,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Đầu nối HDMI 2 đầu

30,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây chuyển VGA sang AV

70,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây VGA 30m

300,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây VGA 10m

120,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây VGA 20m

200,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây USB máy in 3m

30,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây USB máy in 5m

40,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây USB nối dài 1.5m

20,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây USB nối dài 3m thường

30,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây USB nối dài 5m xịn

70,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây chuyển đổi USB-COM (RS232)

90,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây chuyển đổi MINI HDMI-VGA

100,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Dây chuyển đổi VGA – HDMI

180,000 

BỘ CHIA & CHUYỂN ĐỔI

Đầu nối VGA ( 1-1 )

30,000