hấp dẫn nhất ngày hôm nay

Mua ngay
Mua ngay
Mua ngay

combo lắp đặt camera dahua

COMBO 2 CAMERA

+ 02 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 30m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

Liên hệ Ngay

COMBO 3 CAMERA

+ 03 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 45m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

Liên hệ Ngay

COMBO 4 CAMERA

+ 04 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 60m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

Liên hệ Ngay

COMBO 5 CAMERA

+ 05 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 75m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

Liên hệ Ngay
11,000,000 VND
13,800,000 VND
9,260,000 VND

CAMERA IP - 360 độ

Camera IP Dahua DH IPC-K15P

2,470,000 VND
3,000,000 VND

combo lắp đặt camera global

COMBO 2 CAMERA

+ 02 Camera IP 2Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 30m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

Mua ngay

COMBO 3 CAMERA

+ 03 Camera 2Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 45m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

Mua ngay

COMBO 4 CAMERA

+ 04 Camera 2Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 60m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

mua ngay

COMBO 5 CAMERA

+ 05 Camera 2Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 75m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

mua ngay