hấp dẫn nhất ngày hôm nay

Mua ngay
Mua ngay
Mua ngay

combo lắp đặt camera dahua

COMBO 1 CAMERA

+ 01 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 15m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

2,800,000 vnđ

COMBO 2 CAMERA

+ 02 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 30m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

3,700,000 vnđ

COMBO 3 CAMERA

+ 03 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 45m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

4,400,000 vnđ

COMBO 4 CAMERA

+ 04 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 60m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

5,100,000 vnđ

COMBO 5 CAMERA

+ 05 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 75m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

6,650,000 vnđ

COMBO 6 CAMERA

+ 06 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

7,450,000 vnđ

COMBO 7 CAMERA

+ 07 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

8,050,000 vnđ

COMBO 8 CAMERA

+ 08 Camera 1Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

8,650,000 vnđ

COMBO 1 CAMERA

+ 01 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 15m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

4,000,000 vnđ

COMBO 2 CAMERA

+ 02 Camera 2.0Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 30m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

5,000,000 vnđ

COMBO 3 CAMERA

+ 03 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 45m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

5,900,000 vnđ

COMBO 4 CAMERA

+ 04 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 60m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

6,800,000 vnđ

COMBO 5 CAMERA

+ 05 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 75m dây.
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày.
+ Quan sát ngày đêm.
+ Bảo hành 12 tháng.

8,600,000 vnđ

COMBO 6 CAMERA

+ 06 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

9,500,000 vnđ

COMBO 7 CAMERA

+ 07 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

10,900,000 vnđ

COMBO 8 CAMERA

+ 08 Camera 2.0 Mpx.
+ Miễn phí công lắp đặt.
+ Miễn phí 100m dây
+ Xem trên điện thoại.
+ Lưu trữ 5-7 ngày
+ Quan sát ngày đêm
+ Bảo hành 12 tháng

12,300,000 vnđ
16,116,000VND

CAMERA IP THẺ NHỚ

Camera IP Dahua DH IPC-K15P

2,717,000VND
3,300,000VND
2,400,000VND